воскресенье, 29 января 2012 г.

Konkurs


Kutsume noori osalema foto- ja videokonkursil “Kõik on IT” 2012

Head õpetajad oleme väga tänulikud, kui edastate noortele infot konkursi kohta ja loote neile võimaluse näidata oma tegemisi ning võita auhindu. Lisatud on lihtne flaier, mida soovi korral saate välja printida ja üles panna.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostöös partneritega kutsub kõiki üldhariduskoolide noori vanuses 14–19 aastat osalema foto- ja videokonkursil „Kõik on IT“. Konkurss toimub Euroopa Sotsiaalfondi toel projekti „IKT erialade populariseerimine atraktiivsete teavitusürituste kaudu“ raames.

Konkursi eesmärk on näidata, kuidas IT on tänapäeval kõikjal ja kõikides, meile vahel ka ootamatutes asjades. Ootame fotosid ja videosid, mis näitaksid, et meie igapäevaelu ja –asjad on seotud IKT valdkonnaga, ning tooksid välja just selle tahu või olukorra, milles me seotust IT-ga esialgu ei pruugi märgata.
Konkursi parimad tööd valivad välja www.startit.ee Facebook´i keskkonna külastajad, hääletades like-idega enim meeldiva video või foto poolt. Lisaks on hulganisti eriauhindu ettevõtjate ja žürii poolt parimaks valitud tööde autoritele.Preemiad on info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast. Peaauhinna fond on 600 eurot ning eriauhinna paneb välja ka Skype!Lisateave ja konkursi juhend aadressil www.startit.ee.

Tööde laekumise lõpptähtaeg on 5. aprill 2012. Seejärel kuulutame välja ametliku hääletamise, mis kestab vahemikus 9.–19. aprill 2012 StartIT Facebook´i keskkonnas. Võitjad kuulutab ITL välja 23. aprillil 2012. a lehel www.startit.ee. Žürii preemiate ning eriauhindade saajad teeme teatavaks tunnustusüritusel mais.


Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) on üleeuroopalises DigitalEurope´i ja EuropeanSchoolnet´i juhitavas kampaanias „E-skills week“ Eesti juhtpartner, lisaks osalevad partnerina kampaanias Tallinna Tehnikaülikool, IT Kolledž, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikkol. 2012. a jaanuarist maini toimuva kampaania tegevusi viiakse ellu 30 Euroopa riigis. Põhisõnumid, mida noortele edastada soovitakse on, et IKT on tänapäeval juba kõikjal ja sellega seotud oskused on vajalikud tööturul konkurentsivõimeline olemiseks igal erialal. Kampaania kulmineerub kogu Euroopas e-oskuste nädalaga, mis toimub 26– 30. märtsini 2012.  E-skills week 2012 elluviimist toetab  Euroopa Komisjon.


Комментариев нет:

Отправить комментарий